VVD Elburg wil duidelijkheid, volledigheid en transparantie!

De oppositiepartijen binnen de gemeenteraad van Elburg waren afgelopen maandag uitermate kritisch over het optreden van wethouder Boukema rondom het te bouwen hotel aan de kop van de haven. De kritiek spitste zich met name toe op de informatieverstrekking richting de raad. Het CDA heeft met steun van de VVD en D66 een motie ingediend over het verstrekken van tijdige en actuele informatie door het college. Nadat deze motie door de coalitiepartijen verworpen werd voelde het CDA zich, wederom met steun van VVD en D66, genoodzaakt het vertrouwen in wethouder Boukema op te zeggen.

De oppositiepartijen binnen de gemeenteraad van Elburg waren afgelopen maandag uitermate kritisch over het optreden van wethouder Boukema rondom het te bouwen hotel aan de kop van de haven. De kritiek spitste zich met name toe op de informatieverstrekking richting de raad. Het CDA heeft met steun van de VVD en D66 een motie ingediend over het verstrekken van tijdige en actuele informatie door het college. Nadat deze motie door de coalitiepartijen verworpen werd voelde het CDA zich, wederom met steun van VVD en D66, genoodzaakt het vertrouwen in wethouder Boukema op te zeggen.

Al jaren vechten de oppositiepartijen tegen de gevestigde politieke orde. Doordat het college zich in de gemeenteraad altijd gesteund weet door de coalitiepartijen, blijkt keer op keer dat zij geen oor heeft voor de zorgen die bij de oppositie leven.

Twee jaar geleden kwam de oppositie al collectief in verweer door middel van een open brief in de Stentor. Nog geen jaar na de installatie van de nieuwe raad is er dus opnieuw sprake van een vertrouwensbreuk. De oppositiepartijen waaronder de VVD waren het toen en zijn het ook nu zat om voor spek en bonen in de raad te zitten.

Met betrekking tot het hotel maakt de VVD zich zorgen over een project dat de komende jaren beeldbepalend wordt voor Elburg. Zeker doordat er zoveel signalen zijn dat het college in dit dossier niet zorgvuldig handelt. Zo bestaat er onduidelijkheid over afspraken die in het verleden met de bewoners van de kop van de haven gemaakt zijn. Deze bewoners leven al jaren in onzekerheid en voelen zich niet serieus genomen.

Ook stelt de VVD vragen bij de manier waarop de grondprijs berekend is. De onderbouwing hiervan is veel te summier, waardoor een goede beoordeling niet mogelijk is. De VVD zou ook graag meer willen weten over de ondernemer die het hotel wil starten. Doet hij dit voor zichzelf, of zit hier een andere organisatie achter?

De VVD heeft echter vooral moeite met een wethouder die, bewust of onbewust, tijdens een raadsvergadering een verkeerd beeld geeft over essentiële onderdelen uit het koopcontract. Het gaat hier niet om een onschuldige verspreking. Immers, bij het vormen van een oordeel maakt het nogal uit of de koper of de verkoper opdraait voor een bedrag van €180.000,- die benodigd is voor het aanpassen van de provinciale weg.

Het gevoel van onbehagen wordt versterkt door een brief van de provincie Gelderland waarin zij zich kritisch heeft uitgelaten over de benodigde aanpassingen voor het aansluiten van het hotel op de provinciale weg. Het is nog lang niet zeker dat de provincie bereid is substantieel bij te dragen in de kosten die door de provincie op €880.000,- geraamd worden.

Hoewel de provincie best mee wil denken over mogelijke oplossingen, zijn er op dit moment geen middelen gereserveerd voor de ontsluiting. Indien de provincie niet of beperkt bijdraagt in de kosten, dan is het de vraag of de koper bereid en in staat is deze kosten op zich te nemen.

De brief waarin de provincie haar standpunt toelicht is verstuurd in mei 2014. De inhoud is echter niet gedeeld met de gemeenteraad, hoewel ook deze informatie van groot belang is om tot een goed afgewogen oordeel te komen.

Duidelijkheid, volledigheid en transparantie zijn essentieel voor het goed kunnen uitvoeren van het raadswerk. Het statement dat maandagavond door de oppositiepartijen is afgegeven was in de ogen van de VVD dan ook onvermijdelijk. Er zal na het uitspreken van de motie aan het adres van Wethouder Boukema echt iets moeten gaan veranderen, om het vertrouwen terug te verdienen.