Raadsvergadering in teken van ontwikkelingen 't Harde

De afgelopen raadsvergadering stond met name in het teken van de ontwikkelingen op 't Harde. Aan de orde waren de bestuurscrisis bij het MFC en de aankoop van de grond in het centrum door de Gemeente Elburg.

MFC ’t Harde

Onlangs heeft het bestuur van MFC ’t Harde het vertrouwen in de gemeente Elburg opgezegd. Deze mededeling viel wethouder Oosthoek rauw op het dak. Daar waar de wethouder nog mogelijkheden zag om uit de ontstane impasse te komen, besloot het bestuur het bijltje erbij neer te leggen.

Het uiteindelijke breekpunt was het uitblijven van maatregelen vanuit de gemeente om een kinderdagverblijf te faciliteren in het MFC. Johan Hut, woordvoerder namens het bestuur van MFC, oordeelde dat het vanuit de gemeente Elburg aan daadkracht ontbrak, waardoor het bestuur niet verder kon functioneren.

Marga Schoots, Fractievoorzitter VVD Elburg, ziet een belangrijke rol voor de gemeente: “Cultuur, sport en beleving moeten verbinden. De gemeente moet fungeren als aanjager, met open armen naar de bestuursleden die al hun ziel en zaligheid inzetten om er wat van te maken. Niet denken in belemmeringen maar in mogelijkheden”.

Winkelcentrum ‘t Harde

Het bedrijf Kondor Wessels is er niet in geslaagd op de grond op ’t Harde een rendabele exploitatie te realiseren. De gemeente Elburg heeft daarom voorgesteld de grond terug te kopen voor een bedrag van €925.000. Zoals reeds eerder bericht is VVD Elburg kritisch over dit besluit.

De VVD is kritisch, want blijft het bij de € 925.000, of komen hier nog kosten bij voor sloop, planschade of mogelijke herontwikkeling? Waarom zou de gemeente Elburg, in tegenstelling tot een professionele partij, er wel in slagen detaillisten naar dit nieuwe deel van het winkelcentrum te trekken? Is er een plan B?

Dit zijn vragen die binnen de VVD-fractie leven en die door wethouder Polinder niet naar tevredenheid werden beantwoord. Voor de VVD waren er hierdoor nog teveel losse eindjes, daarom heeft de fractie tegen het voorstel gestemd. De meerderheid van de gemeenteraad ging uiteindelijk akkoord met het beschikbaar stellen van het aankoopbedrag van € 925.000.

De volgende raadsvergadering staat gepland op maandag 5 maart 2018. 

Zet cookies aan om de video te tonen.