Lelystad Airport: in gesprek met de minister.

Op maandag 19 maart heeft er wederom een constructief gesprek plaatsgevonden met minister van Nieuwenhuizen. Tijdens de bijeenkomst in Zwolle zijn vooral veel vragen van de inwoners en belangengroepen beantwoord. Onze Rick van Velthuysen was als inwoner van de gemeente Elburg vertegenwoordigd en was tevens het enige lid van onze Elburger Raad aan tafel.

Het uitstellen van de opening van Lelystad Airport betekent niet dat we achterover moeten leunen.  VVD Elburg vindt het belangrijk om de vinger aan de pols te houden en in gesprek te blijven met de minister. We hebben geen moeite met Lelystad Airport,  maar wél met de (tijdelijke) levensgevaarlijke laagvliegroutes.


Burgemeester Hoogendoorn van de gemeente Oldebroek is woordvoerder voor onze regio. Het knooppunt Wezep is nog niet opgelost en ook de paragraaf veiligheid en fijnstofmeting moet worden opgepakt. De minister gaf aan dat dit in gezamenlijkheid met bestuurders en inwoners wordt gedaan. 


De planning van het MER rapport wordt door een onafhankelijk commissie beoordeeld. Daarna is er voldoende tijd voor betrokkenen om een zienswijze in te dienen, waarna het traject vervolgt wordt door de Tweede Kamer, Eerste Kamer en Raad van State. De minister benadrukte weer dat zorgvuldigheid nog steeds boven snelheid gaat.