Moties VVD succesvol tijdens Voorjaarsnota

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota van de Gemeente Elburg diende de VVD, met succes, een aantal moties in:

Motie Festivals en Evenementen beleid Gemeente Elburg

 

 

De VVD vindt het belangrijk dat er duidelijke en transparante voorwaarden worden gehanteerd op basis waarvan subsidie en faciliteiten worden toegekend bij festiviteiten en evenementen.
Voorheen werden subsidiegelden en faciliteiten door de gemeente niet eenduidig toegekend.
Belangrijke randvoorwaarden: versterking van onze lokale economie en sociale cohesie.
De raad nam de motie unaniem aan, daarmee gaat het evenementen-beleid op de schop en moeten er voorwaarden worden opgesteld waaraan festiviteiten en evenementen moeten voldoen.

Motie Open Raadsinformatie

 

Een transparante lokale overheid is een must voor het vertrouwen tussen inwoners en overheid en is een speerpunt voor de VVD.
Duidelijke informatie is daarbij niet meer weg te denken, met deze motie wil de VVD meer informatie over de proef Open Raadsinformatie.
Met dit systeem denkt de VVD dat de transparantie en de informatie naar inwoners, pers en eigen raadsleden sterkt verbeterd kan worden.
Ook deze motie werd unaniem aangenomen door de raad.


Kijk onderaan de pagina's voor de oorsponkelijke moties.