Schriftelijke vragen Winkelcentrum 't Harde

De VVD heeft Wethouder Polinder meermaals gevraagd naar de stand van zaken, omtrent het winkelcentrum ’t Harde en de komst van een 2de supermarkt.
Hij is woordvoerder en contactpersoon van het project winkelcentrum ’t Harde en heeft direct contact en overleg met de projectontwikkelaar.
Na het laatste overleg kwam de wethouder met het goede nieuws naar buiten, dat de projectleider een 2de supermarkt heeft gevonden. 
Nog wat formaliteiten, maar na de bouwvak eind augustus zal de naam van deze supermarkt bekend gemaakt worden.

Dit goede nieuws is uitgebreid gepubliceerd en na zo’n lange onzekere periode zijn de inwoners en ondernemers van ’t Harde verheugd dat ze weer op een volwaardig winkelcentrum kunnen rekenen.
Inmiddels groeit het gras al hoog tussen de tegels en beginnen ook de twijfels te groeien.
Van diverse kanten komen geluiden dat er geen enkele zekerheid is.
Met andere woorden, voorlopig geen bekendmaking en ook geen 2de  supermarkt. Dit kan toch niet waar zijn. Zoals beloofd en afgesproken mogen de inwoners en ondernemer kunnen rekenen op duidelijke en juiste informatie vanuit de gemeente.
Daarnaast is de projectontwikkelaar gehouden aan de afspraken die hierover met de gemeente gemaakt zijn.

De VVD wil graag het volgende van het college weten:

1.    Tot welke termijn mag de projectontwikkelaar de naam van de 2de supermarkt ‘geheim’ houden?

2.    Daarbij zijn wij benieuwd naar de al dan niet gestelde termijn en wat ons bestuur zelf een redelijke termijn vindt?

3.    Hoe kan het zo zijn dat er toch weer onrust ontstaat rondom het vraagstuk 2de supermarkt ’t WC ‘t Harde?

4.    Gaat de toezegging van bekendmaking  voor 31 augustus 2015 nu daadwerkelijk plaatsvinden en op welke wijze?

5.    Uit de samenleving komt de vraag of het juist en passend is om de naam van de 2de  
                supermarkt zo geheim te houden. Wat is daar de reden van?

het volledige document is onderaan de pagina te downloaden.