Schriftelijke vragen Financiering Hotel Flevoweg

Aan de heer Warring is uitstel verleend tot 1 december 2015 om de financiering voor de bouw van een hotel aan de Flevoweg (tegenover Veluwe Strandbad) rond te maken. Inmiddels is deze datum verstreken is wil VVD Elburg graag meer informatie rond de stand van zaken en stelt daarom de schriftelijke vragen aan het College van B&W.

1.De termijn van 1 december is inmiddels meerdere dagen verstreken
Welke voorwaarden worden er nu ten aanzien van het contract van kracht?


2. Welke consequenties vloeien voort uit het niet tijdig nakomen van de contract afspraken?

3. Is het nu ( 2 december 2015) mogelijk dat andere geïnteresseerden zich kunnen melden bij de gemeente Elburg?

4. Kan de wethouder ons inzicht geven in de reden waarom de contractdatum overschreden is?