VVD Elburg gaat de samenwerking aan met het Hanzenetwerk

Donderdag 23 maart heeft de Algemene Leden Vergadering (ALV) van ons lokale netwerk plaatsgevonden.

De ALV heeft ingestemd met het voornemen om het lokale netwerk Elburg samen te laten werken met het Hanzenetwerk. Het uiteindelijke doel is om in 2018 formeel samen te voegen tot één lokaal netwerk met Zwolle, Kampen, Hattem en Oldebroek.

Voor de periode tot aan de samenvoeging met het Hanzenetwerk is er een nieuw bestuur benoemd bestaande uit: Henk-Jan van ’t Hof (voorzitter), Helga Wijnne (secretaris) en Patrick Gaynor (penningmeester).

Het primaire doel van het bestuur zal zijn om de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 goed te begeleiden en de samenwerking met het Hanzenetwerk tot een succes te maken.