Standpunten

 • Programma 2018-2022

  1. Ruimte voor jou

  Wij willen iedereen de ruimte geven, ongeacht geaardheid, geloof of geslacht. Respectvol met elkaar omgaan.

  Lees meer
 • Programma 2018-2022

  2. Iedereen doet mee

  Iedereen doet mee en kán meedoen in onze gemeente. Het stimuleren van een baan is dan ook een belangrijk speerpunt.

  Lees meer
 • Programma 2018-2022

  3. Je veilig voelen

  De inwoners van Elburg moeten zich veilig voelen. Preventie en voorlichting zijn daarbij van belang.

  Lees meer
 • Programma 2018-2022

  4. Wij zijn gastvrij

  Onze gemeente is omgeven door natuur. Goede bereikbaarheid is van groot belang.

  Lees meer
 • Programma 2018-2022

  5. Dienstbare gemeente

  Wij streven naar een toegankelijke gemeente die luistert naar haar inwoners.

  Lees meer
 • Programma 2018-2022

  6. Toekomst voor jou

  De komende jaren staan in het teken van de transitie richting duurzame energieopwekking.

  Lees meer
 • Programma 2018-2022

  7. Samen in de regio

  Regionale samenwerking levert extra banen, een beter leefgebied en groeiende ondernemingen op.

  Lees meer
 • Programma 2018-2022

  Verkiezingsprogramma

  Wij willen een gemeente waar je ruimte krijgt jezelf te zijn, waar je aan het werk kunt en waar je vrijheid en veiligheid voelt.

  Lees meer