Winkels? Open!

Zeker nu moeten ondernemers ruimte krijgen om te ondernemen en kansen te grijpen, want anders wordt een veel te stil voorjaar, gevolgd door een nog stillere zomer...

Vanavond stond de winkeltijdenverordening op de agenda in de commissievergadering. 

INretail sprak namens de winkeliers in de vesting. Koninklijke Horeca Nederland voerde het woord namens de horeca. Daarnaast sprak mevrouw Woudenberg als ondernemer in de vesting.

Hans Witteveen, voorzitter van de Vestingraad, vertegenwoordigde acht partijen in de vesting waaronder musea, inwoners, ondernemers, de VVV en vastgoedeigenaren. 

De insprekers spraken unaniem en volmondig hun steun uit voor de opening van winkels in de vesting op zondagmiddag in de zomerperiode. Zo'n krachtig en breed gedragen signaal kan niet langer genegeerd worden. 

Zeker nu moeten ondernemers ruimte krijgen om te ondernemen en kansen te grijpen, want anders wordt een veel te stil voorjaar, gevolgd door een nog stillere zomer...