Extra geld voor bestrijding van de Coronacrisis!

Vanavond de eerste digitale raadsvergadering, met een debat over extra budget om de Coronacrisis te bestrijden.

Vanavond de eerste digitale raadsvergadering, met een debat over extra budget om de Coronacrisis te bestrijden. 

De VVD vindt het belangrijk dat de gemeente snel voldoende ruimte krijgt om te kunnen handelen. Natuurlijk zullen we achteraf evalueren om te kijken of het budget doelmatig gebruikt is.