Ruimte voor Jou | Column Huis aan Huis Elburg

Als VVD blijven wij strijden voor de vrijheid eigen keuzes te maken. We willen werken aan een gemeente waarin we elkaar respecteren en rekening houden met elkaar. De beste slogan wat ons betreft: Elburg, Ruimte voor jou!

Ruimte voor jou!

De gemeente Elburg is in het kader van de burgerparticipatie op zoek naar een nieuwe slogan. We kunnen kiezen uit de volgende slogans: Samen Elburg, In Elburg kan het, Elburg overstag, Elburg durft, In Elburg draait het om de kern.

Slogans die duidelijk maken dat we in een gemeente leven waar we het samen moeten doen, waar dingen mogelijk zijn, waar durf beloond wordt en waar rekening gehouden wordt met de eigenheid van elke kern. Helaas bleek tijdens de behandeling van de winkeltijdenverordening dat dit slechts holle frases zijn.

Samen Elburg betekent niet dat mijn principes ook voor jou moeten gelden. Samen Elburg betekent dat we elkaars principes respecteren, zoveel mogelijk rekening met elkaar houden en onderlinge verschillen koesteren.

In Elburg kan het betekent niet dat we dingen verbieden omdat we er zelf geen heil in zien. In Elburg kan het betekent dat we denken in mogelijkheden. Dat we in onderling overleg zoeken naar een oplossing waar zoveel mogelijk mensen mee geholpen zijn en waar zo weinig mogelijk mensen last van hebben.

Elburg overstag betekent niet dat we altijd stug onze eigen koers blijven varen, zonder te laveren. Elburg overstag betekent dat we af en toe de koers verleggen wanneer gewijzigde omstandigheden daarom vragen.

Elburg durft betekent niet dat we krampachtig vasthouden aan wat vroeger was. Elburg durft betekent dat we af en toe de sprong wagen. Als we zelf niet durven, moeten we de mensen die wel durven aanmoedigen en niet ontmoedigen.

In Elburg draait het om de kern betekent niet dat we het advies van de Vestingraad volledig negeren. In Elburg draait het om de kern betekent dat we luisteren naar de vertegenwoordigers van de vesting.

Natuurlijk gelden in een democratie uiteindelijk de meeste stemmen. Het is echter niet goed voor een samenleving, wanneer bepaalde groepen vanuit een machtspositie haar principes opdringt aan andersdenkenden. Het is niet goed wanneer mensen bang zijn te licht te worden bevonden.

Als VVD blijven wij strijden voor de vrijheid eigen keuzes te maken. We willen werken aan een gemeente waarin we elkaar respecteren en rekening houden met elkaar. De beste slogan wat ons betreft: Elburg, Ruimte voor jou!