VVD wil een einde aan verpauperde locatie Kamperweg

Udo Koerselman (VVD): “het overwoekerend onkruid rukt aan alle zijden van de percelen van omwonenden op en als je erbij staat begrijp je onmiddellijk de noodkreet van hen dat deze situatie niet langer houdbaar is”.

De fracties van AB, CU, VVD en PvdA willen dat er een einde komt aan de verpauperde situatie aan de Kamperweg. Zij dienen hiervoor maandag bij de behandeling van de kadernota 2020 een motie in en hopen hiervoor op raadsbrede steun.

In deze motie wordt het college opgeroepen om de raad op korte termijn te informeren over alle inspanningen die tot nog toe zijn gepleegd om de overlast hier op te lossen en welke instrumenten daarbij de revue zijn gepasseerd.

Gertwin Visscher (AB): “deze situatie is al een lange tijd bij de gemeente in het vizier maar alle inspanningen (buurtbemiddeling en dergelijke) hebben nog niet tot enig resultaat geleid, terwijl het toch mogelijk moet zijn om hiervoor met elkaar tot een goede oplossing te komen”.

Jan Karrreman (CU): “wij willen ondersteuning bieden aan iedereen in onze samenleving die dat nodig heeft, Of dat nu is vanwege financiële zorgen, eenzaamheid, een beperking, psychische nood of anderszins en mogelijk kan deze sociale invalshoek ook hier de zaak vlot trekken”.

Udo Koerselman (VVD): “het overwoekerend onkruid rukt aan alle zijden van de percelen van omwonenden op en als je erbij staat begrijp je onmiddellijk de noodkreet van hen dat deze situatie niet langer houdbaar is”.

Wim Bijl (PvdA): “dit gebied is de entree naar de Vesting en is een prachtige plek om te wonen dus wij zien hier kansen voor een prachtige woningbouwontwikkeling, waarvoor genoeg gegadigden zullen zijn”.

De partijen willen dat de raad ook in het algemeen wordt geïnformeerd over verpauperde locaties in de gemeente Elburg, waarbij sprake is van een dermate negatieve ruimtelijke uitstraling dat omwonenden in de gemeente hiervan hinder ondervinden en/of dit mogelijk ongewenste ontwikkelingen (brandgevaar, drugsoverlast en/of ondermijning) aantrekt.

Inwoners moeten nadrukkelijk bij deze inventarisatie worden betrokken. Zo moet er hierover een goed beeld ontstaan, zodat de raad hiermee aan de slag kan gaan.