Motie kwaliteitsmonitoring sociaal domein

De VVD heeft een motie ingediend waarin wordt opgeroepen jaarlijks kwaliteits-uitwisselingsgesprekken te organiseren tussen de raad en de 25 belangrijkste zorgaanbieders in de gemeente Elburg.

De motie is met een grote meerderheid aangenomen. Wij feliciteren Udo Koerselman met de eerste succesvol door hem ingediende motie.