VVD wil niet bot bezuiningen op het sociaal domein

Zoals vorige week tijdens de oordeelsvorming al aangegeven willen we als VVD niet bot bezuinigen, maar beter kijken naar welke zorg voor wie essentieel is.

We zijn daarom mede-indiener van een amendement waarin onder meer uitgesproken wordt dat voor PGB’s en vervoersvergoedingen in een aantal gevallen sprake moet zijn van maatwerk.

Het college wordt opgeroepen te inventariseren in hoeveel en welke gevallen sprake is van specifieke omstandigheden, waarvoor specifieke regelgeving dient te worden vastgesteld. Vooralsnog wordt hiervoor een bedrag van €30.000,- begroot.