Column VVD Gemeente Elburg: "Wij willen dat je jezelf kunt zijn"

Afgelopen week is er met de verkiezing van Joe Biden een eind gekomen aan een lange verkiezingscampagne in Amerika. Wat vooral opviel aan de regeerperiode Trump en de verkiezingsstrijd met Biden, is dat iedere vorm van onderling respect ontbrak. Meer nog dan ooit zijn de onderlinge verhoudingen in Amerika op scherp gezet. Met name Trump heeft enorme verdeeldheid gezaaid en machtsmiddelen gebruikt die wat ons betreft niet thuishoren in de politiek. Kritische geluiden waren “fake news”, journalisten waren de vijand van het volk, kritische medewerkers werden ontslagen en politieke tegenstanders moesten volgens hem worden opgesloten.

Tijdens de coronacrisis ging hij vaak rechtstreeks in tegen de adviezen van zijn gezondheidsexperts en bleef hij weigeren corona serieus te nemen. Toen duidelijk werd dat hij de verkiezingen verloren had, weigerde hij zijn nederlaag te erkennen. In plaats daarvan is hij met ongefundeerde beschuldigingen gekomen over fraude. Deze beschuldigingen schaden het vertrouwen in de democratie maar ook in de verkiezingen. Wanneer dit soort leiders het voorbeeld zijn voor de maatschappij, gaat de maatschappij dit gedrag als normaal beschouwen. Dat mag nooit de bedoeling zijn. Politieke tegenstanders zijn niet minderwaardig. Mensen die een andere overtuiging hebben, zijn geen slechte mensen.  

 

Anders dan in Amerika kennen we in Nederland een méérpartijenstelsel. Met meer partijen zijn er nog meer meningen en is het des te belangrijker om iedereen in hun waarde te laten. Ook in Elburg zijn er gelukkig meer partijen. Al deze partijen moeten de ruimte krijgen hun standpunten naar voren te brengen. Wij als VVD respecteren de mening van iedereen, maar we vinden het belangrijk dat we respectvol met elkaar om gaan. Het afgelopen jaar zijn ook in Elburg de onderlinge verschillen scherp aan het licht gekomen. Hierbij zijn over en weer verwijten gemaakt die in onze ogen het inhoudelijke debat hebben bemoeilijkt. Goed debatteren is niet alleen goed kunnen praten. Goed debatteren is ook luisteren naar elkaar en je mening verwoorden zonder waardeoordelen te verkondigen over anderen.  

 

De komende tijd zullen we ons in blijven zetten om de gemeente Elburg een stukje mooier te maken. Niet omdat we de meerderheid hebben, niet omdat we een luide stem hebben, maar omdat we een goed verhaal hebben: “We zijn allemaal inwoners van de Gemeente Elburg en we zijn allemaal verschillend. Wij willen dat je jezelf kunt zijn ongeacht je geslacht, geaardheid of geloof.