Marijn Ornstein voorgedragen als nieuwe dijkgraaf Vallei en Veluwe

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe heeft besloten om mr. Marijn Ornstein bij de Kroon aan te bevelen als nieuwe dijkgraaf. De nieuwe dijkgraaf wordt na voordracht door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar

ELBURG/OLDEBROEK - Het Algemeen Bestuur heeft in de profielschets aangeven vooral op zoek te gaan naar een kandidaat die in staat is de complexe opgaven van deze tijd in samenwerking met partners tot uitvoering te brengen.

Marijn Ornstein: “Dijkgraaf is voor mij een welbewuste carrière-switch. Ik voel de urgentie om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Water en daarmee ook de waterschappen spelen daarin onmiskenbaar een belangrijke rol. Zonder water geen leven. Water raakt iedereen. We staan voor complexe uitdagingen en moeten hard aan de slag. Ik ben heel blij met de aanbeveling van het Algemeen Bestuur en kijk ernaar uit dit vooruitstrevende en innovatieve waterschap de toekomst in te leiden.”

Ornstein (49 jaar) is werkzaam bij Royal Schiphol Group, waar ze verantwoordelijk is voor de fysieke veiligheid, waaronder het brandweerkorps van de luchthaven. Van 2011 tot 2015 ontwikkelde zij het duurzaamheidsbeleid voor Schiphol. Daarnaast is ze voorzitter van het bestuur van VVD Amsterdam en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Pantar, de sociale werkvoorziening in Amsterdam. In de periode tussen 2006 en 2014 was ze lid van de gemeenteraad in Amsterdam en van 2010 tot 2014 was ze voorzitter van het presidium en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Amsterdam. Ornstein begon haar carrière als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek.

Ornstein volgt Tanja Klip-Martin op die begin januari aangaf haar ambt als dijkgraaf per 1 augustus neer te leggen. De wervingsprocedure startte aanvankelijk in maart. Door de Covid-pandemie werd deze uitgesteld en verzocht het Algemeen Bestuur Tanja Klip-Martin langer aan te blijven. Medio juni werd de procedure herstart. Op de vacature voor een nieuwe dijkgraaf hebben 68 kandidaten gereageerd.

Het streven is dat Ornstein met ingang van 1 februari begint als dijkgraaf. Een dijkgraaf is de voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur van het waterschap.

De aanbeveling van het Algemeen Bestuur wordt nu voorgelegd aan de Colleges van Gedeputeerde Staten van de Provincies Utrecht en Gelderland. Daarna gaat de aanbeveling, inclusief beschouwing, naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de voordracht voor benoeming bij Koninklijk Besluit.

Bron: https://www.huisaanhuiselburg.nl/nieuws/zakelijk/1022332/marijn-ornstein-voorgedragen-als-nieuwe-dijkgraaf-vallei-en-vel