Schriftelijke vraag over hitteplan voor dieren

Van inwoners krijgen wij berichten dat in de weilanden aan de Hellenbeekstraat (voormalig bomenlaantje) schapen en paarden staan, die geen schaduwplekken hebben. En dat in deze enorme warmte. Omdat de warmte zeker nog twee weken aanhoudt, is dit niet zoals het hoort, lijkt mij. Is er iets aan te doen?

Door de boer bijvoorbeeld te vragen een aanhanger met schaduwdoek of iets dergelijks in het weiland te zetten waar de dieren beschutting kunnen vinden. Nu is het verhaal, dat er in deze weilanden van de gemeente Elburg niets geplaatst mag worden. En dat lijkt me geen juiste weergaven. Is het wellicht een idee om de boa’s hier eens een kijkje te laten nemen en dan eventueel via de socials hierover te communiceren met de inwoners? Dus actief te handelen en te communiceren en daarmee rust te brengen, maar vooral het goede voor deze dieren te doen... 


De antwoorden:

Zoals mondeling al is aangegeven, de wettelijke regels bieden geen aanknopingspunt voor de gemeente om actie te ondernemen.

Over het oproepen om karren te plaatsen: dit vinden wij geen goed idee. We zijn in sommige gevallen jaren bezig om karren uit het weiland te krijgen. Wanneer een kar langer dan 31 dagen in een weiland staat, dan is het een bouwwerk. Dit geldt ook voor het plaatsen van tenten, of schaduwdoeken, zoals tarpen. De ervaring leert dat deze objecten vaak langer blijven staan dan is toegestaan. En dat het daarna veel tijd en energie kost om deze karren e.d. uit het weiland te laten verwijderen.

Wat we bij een volgende hitteperiode wel kunnen doen is de eigenaren wijzen op hun (wettelijke) zorgplicht: zorgen voor voldoende drinkwater. En het volgende advies: houdt de warmte langer dan enkele dagen aan, haal dan de dieren uit de onbeschutte weilanden en plaats hen in een weiland met meer beschutting/schaduw of zet de dieren in de stal, wanneer deze koeler is dan buiten in het weiland.