Moties ingediend door VVD Elburg tijdens de Algemene Beschouwingen op 14 november 2022

Bij de zgn. Algemene Beschouwingen die maandag 14 november 2022 werden gehouden hield elke fractievoorzitter een betoog en kondigde de moties aan die ingediend zouden worden. VVD Elburg diende de moties in: 1. Organiseren van een jongerenraad 2. Op weg naar inclusief spelen, samen met LEV Elburg 3. Wonen Terwijl U Wacht, samen met SGP Elburg en Samen Vooruit.

De eerste motie ging over het organiseren van een jongerenraad. Met name voor jongeren in de leeftijd van 13-23 jaar is er in Elburg geen platform waarin zij zich kunnen uitspreken over allerlei zaken die voor hen van belang zijn. Er is wel een jeugdraad voor kinderen van 10 tot 12 jaar, maar dus niet voor de leeftijdsgroepen daar boven.

Helaas kreeg deze motie geen steun. De wethouder Krooneman zei over deze motie: ik omarm ‘m niet, maar wijs ‘m ook niet af.

Een knelpunt bleek te zijn het vermoeden dat de jongeren geen interesse zouden hebben om in een jongerenraad zitting te nemen.

VVD Elburg heeft daarom de motie ingetrokken, maar belooft de jongeren hiermee bezig te zullen blijven. Met als stip op de horizon een jongerenraad in september 2023.

De tweede motie ging over het kunnen meedoen met spelen door álle kinderen; ongeacht handicap, stoornis of beperking. VVD Elburg en LEV Elburg vinden dat dit nog te weinig kan in Elburg. Het zogenaamde inclusieve denken kan en moet echt beter.

Omdat ook voor deze motie geen steun was, werd de motie ingetrokken.

Maar VVD Elburg en LEV Elburg blijven zich inzetten voor deze kinderen. Het voorbeeld dat er in het land een inclusieve Sinterklaasintocht georganiseerd kon worden, geeft aan dat het dus wél kan. De jongeren mogen op onze steun en aandacht blijven rekenen

De derde motie had een leuke titel: wonen terwijl u wacht. In Elburg wordt nog geen gebruik gemaakt van flexwonen. Dat zijn woningen die in de fabriek gemaakt worden en als het ware kant en klaar geplaatst kunnen worden. Daardoor kan er snel in gewoond worden. En ze zijn aanzienlijk goedkoper.

Bijzonder spijtig was het dat ook deze motie geen meerderheid kreeg. De wethouder gaf aan dat ze weinig met deze motie kon, omdat ook het plaatsen van flexwoningen om vergunningen vraagt en ook een stikstofprobleem kent.

Jammer, want VVD Elburg, SGP Elburg en Samen Vooruit zagen volop kansen.

Misschien was het ook wel te mooi om waar te zijn….