VVD Elburg koploper in stellen van vragen aan college

Te lezen in de Huis aan Huis: Door: Wijnand Kooijmans De fractie van de VVD in Elburg onderscheidt zich in korte tijd in koploper als het gaat om het stellen van vragen aan het college. In één dag drie vragen over verkoop van grond aan KPN, het openbaar onderwijs en het voorkomen van het moeten terugbetalen van de POK gelden in 2025.

In het laatste geval gaat het om gelden die de gemeente ontvangt van het Rijk om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te versterken. Fractievoorzitter Els Baauw constateert dat de gemeente inmiddels 8.573,94 euro heeft ontvangen maar hiervan nog geen cent heeft uitgegeven. Het geld is onder bestemd voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen voor gedupeerden van de toeslagenaffaire en hulp aan hen. Volgens Baauw is er wel sprake van gedupeerden binnen de gemeente maar vreest dat wanneer de gemeente de hand op de knip houdt het geld in 2025 moet worden teruggestort. Baauw wil ook helderheid over de bedragen die in de meerjarenbegroting staan voor het openbaar onderwijs. Navraag heeft haar geleerd dat uit dit geld de huur voor de gymlocaties in ’t Harde en Doornspijk wordt betaald en het busvervoer naar deze locaties. Geld dat naar haar mening voor een groot deel wordt besteed aan bijzondere scholen. Zij wijst erop dat de scholen in Elburg de kosten van de huur van gymlokalen betalen. Dat maakt dat ze wil weten waarom de bestemming van de gelden voor het openbaar onderwijs expliciet worden genoemd in de begroting.


De derde vraag betreft de verkoop van grond aan KPN aan de Flevoweg voor het plaatsen van een zendmast. Voor Baauw is het de vraag of dit rijmt met de visie op het beschermd stadsgezicht. Hierin wordt gepleit voor het behoud van de potentiële zichtlijnen aan eigenlijk alle kanten van de vesting. Voor de Flevoweg wordt bepleit de beplanting aan te passen.


Lees hier het oorspronkelijke artikel:
https://www.huisaanhuisoldebroek.nl/lokaal/politiek/878764/vvd-elburg-koploper-in-stellen-van-vragen-aan-college