Geen zendmast aan de Flevoweg!

Onze fractievoorzitter Els Baauw van VVD Elburg stelde enkele weken geleden een vraag over de geplande KPN-mast aan de Flevoweg. De aanvraag voor deze mast en de daaraan gekoppelde grondverkoop speelde al sinds 2017. In 2018 nam het college van burgemeester en wethouders het principebesluit om ten westen van de vesting een antenne-installatie te bouwen. Dit besluit leverde veel zienswijzen op. Van een gebiedsvisie beschermd stadsgezicht, waaraan sinds dit jaar gewerkt is, was toen nog geen sprake. Omdat de antennemast op die plek buiten het beschermd stadsgezicht viel en omdat plaatsing van de mast in een langlopend traject verwikkeld was, werd dit niet meegenomen bij de ontwikkeling van de visie.

Inmiddels heeft na een procedure bij de Rechtbank Gelderland de KPN besloten om niet in hoger beroep tegen de uitspraak te gaan en de aanvraag en de aankoop van de grond in te trekken. Aan de Flevoweg wordt dus geen mast geplaatst.

De KPN gaat nu onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het plaatsen van een mast binnen de bestaande opstelpunten.


Bij een nieuwe aanvraag voor een antennemast zal wél rekening worden gehouden met de visie op het beschermd stadsgezicht.