Streven naar maatwerk, ook in de gemeentelijke belastingen

VVD Gemeente Elburg wil samen met Samen Vooruit dat de gemeente de mogelijkheden voor (meer) maatwerk in gemeentelijke belastingen onderzoekt. Bij een aantal belastingen wordt betaald per huishouden, voor veel éénpersoonshuishoudens zijn de kosten daarmee niet in verhouding.

Daarom dient Samen Vooruit samen met VVD Elburg de volgende motie in, om het college op te roepen dit te onderzoeken.


Constaterende dat: 

- op de peildatum in 2022 Elburg 23.740 inwoners telde

- er ruim 9.000 particuliere huishoudens waren

- in 40% van deze huishoudens kinderen zijn

- een huishouden nu uit gemiddeld 2,4 personen bestaat

- 27% van het aantal huishoudens in Elburg een éénpersoonshuishouden is

- er in de komende jaren een toename van het aantal éénpersoonshuishoudens wordt verwacht alleen al door de vergrijzing 

- ouderen tot een hogere leeftijd zelfstandig blijven wonen


Overwegende dat: 

- de laatste jaren een spanning zichtbaarder is op het gebied van gelijkheid van inwoners en daarmee van gelijke centrale verordeningen

- er daarmee vraag is naar maatwerk in de gemeentelijke verordeningen

- het zoeken naar een evenwicht hierin tot uitdrukking komt in het eigen belastingbeleid van de gemeente


Concluderende dat: 

- de lokale overheid oog en oor moet hebben voor een rechtvaardig verdelen over personen en huishoudens 


Roept het college op om: 

- de mogelijkheden voor diversiteit in de gemeentelijke belastingen te onderzoeken

- de mogelijkheden voor maatwerk in een voorstel aan de raad voor te leggen.